ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเขียนผู้เขียน


ต้น ฉบับภาษาอังกฤษ บทความวิชาการบท


ความใน
ประเทศลาว


บริการการพิสูจน์อักษร PRS จะแก้ไขเอกสารต้นฉบับเอกสารการ

เขียนและข้อความก่อนที่จะส่งไปยังวารสารทางวิทยาศาสตร์

นิตยสารด้านการศึกษาผู้จัดพิมพ์ผู้จัดการพันธมิตรอาวุโสเว็บไซต์  หรือผู้สอน


การแก้ไขไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, การแก้ไขไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ,

ปรับปรุงการเขียนภาษาอังกฤษ, การปรับโครงสร้างประโยค,

การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องสำหรับนักเขียนในลาว[ ขออภัยหากการสะกดคำและไวยากรณ์ภาษาไทยของเราไม่ดีเท่าที่ควร ! ]

ยินดีต้อนรับสู่ลาว

Four-Headed Goddess in Laos with Many Attending Gods

The Plain of Jars in Laos

Leaning Buddha Statue in Laos

ประเทศลาว     ประเทศลาว
สวัสดี - ยินดีต้อนรับ

Aerial View of One of the Main Rivers in Laos with a Temple on the Cliff Overlooking

Holy Garden Palace in Laos


พี
อาร์ เอส อังกฤษ ต้นฉบับ พิสูจน์ อักษร


การพิสูจน์อักษร มาประเทศ
ลาว

Pha That Luang Temple in Laos - It Symbolises the Buddhist Religion as well as the Laos Sovereignty
บริการพิสูจน์อักษรสำหรับผู้บริหารที่เป็นบุคคลในประเทศ
ลาว

บริการพิสูจน์อักษร แก้ไขคัดลอกและตรวจเอกสารภาษาอักกฤษแบบครบวงจร

PRS ยินดีช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษแก่บริษัท, ฝ่ายธุรกิจและนักเรียนนักศึกษา


คุณอยากให้คนช่วยเวลาคุณเขียนภาษาอังกฤษหรือไม่?


การสะกดคำของคุณเป็นอย่างไร?

ไวยากรณ์ของคุณอยู่ระดับใด?

การใช้เครื่องหมายวรรคตอนของคุณดีพอหรือไม่?

คุณต้องการเขียนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่?


PRS สามารถตรวจสอบและแก้ไข  การสะกดคำ, การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน
, ไวยากรณ์, คำศัพท์เทคนิค และ

การใช้คำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและเหตุการณ์


ภาษาอังกฤษได้รับการยอมรับเป็นมาตราฐานในการสื่อสารกับลูกค้าและผู้คนทั่วโลก

ในปัจจุบันโลกธุรกิจและการศึกษาได้นำภาษาอังกฤษมาใช้อย่างเป็นสากล


คุณสามารถให้เราแก้ไขและตรวจสอบบทความทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายธุรกิจ,รายงาน,อีเมลล์,เอกสาร,โบรชัวร์,แผ่นพับ,โปสเตอร์,เนื้อหาเว็บไซต์,การนำเสนอข้อมูลผ่านโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์,จดหมายข่าว,โฆษณา,งานประชาสัมพันธ์,บทความนิตยสาร,คู่มือเทคนิค,คู่มือการใช้งาน,แบบฝึกหัดสำหรับโรงเรียน,เรียงความระดับมหาวิทยาลัย,วิทยานิพนธ์,ประวัติส่วนบุคคล (CV) และอื่นๆ

PRS ช่วยคุณให้เป็นมืออาชีพในการเขียนบทความภาษาอังกฤษ

คุณสามารถส่งเอกสารที่ต้องการจะแปลเพื่อประเมินราคา

โดยไม่คึดค่าใช้จ่าย


ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

ติดต่อ PRS วันนี้

             ช่วยให้เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างยอดเยี่ยมทั่วโลก


เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือคุณในการเขียนภาษาอังกฤษ

[ ขออภัยหากการสะกดคำและไวยากรณ์ภาษาไทยของเราไม่ดีเท่าที่ควร ! ]

USEFUL LINKS FOR AUTHORSSPRINGER JOURNALS
        ELSEVIER JOURNALS         UNIVERSITY OF CHICAGO JOURNALS

PROOFREADING MANUSCRIPTS FOR SCIENTIFIC AUTHORS


TRANSLATIONS


If you need any help with the English on this website

or if you want to translate any other kind of text into a different language

(2652 language combinations including English)

then please use the Translation Box
- it's free!

TRANSLATION BOX

PRS PROOFREADING SERVICES
Helping You To Write Perfect English

The Complete Service for Proofreading, Copy Editing and Correcting English WritingNEW!   PRS Teaching English Grammar   NEW!

Privacy Policy            Terms & Conditions            Site Map            Customer Services            Disclaimer             Careers             Links

Copyright © PRS Proofreading Services 1984 - 2023
All Rights Reserved